Hello There, Guest! RegistrateRegister La Hora Current time: 08-06-2021, 01:10 AM

Sąd zdecydował o likwidacji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej
Views 4142
Replies 0
Users browsing this thread: 1 Guest(s)
#1
Dla opolskiego sądu wiążąca była decyzja Sądu Najwyższego z grudnia 2013 roku. Podważył on wówczas możliwość rejestracji stowarzyszenia (odpowiadając na skargę kasacyjną opolskiej Prokuratury Okręgowej).

[Image: 220.248.20150109143852_dsc_4972.jpg]

Zdaniem Sądu Najwyższego rejestracja mogłaby się stać początkiem starań Ślązaków o uznanie za mniejszość narodową z wszystkimi wynikającego z tego prawami.

Sąd był też zdania, że skoro Ślązaków nie sposób uznać za osobny naród, nazwa Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej może wprowadzać w błąd i to w ważnych sprawach społecznych. Sąd Najwyższy uznał nawet, że część zapisów statutu SONŚ "dąży do osłabienia jedności i integralności państwa polskiego”.

Prezes SONŚ Piotr Długosz i reprezentujący stowarzyszenie mecenas Józef Fox w czasie rozprawy przekonywali, że Ślązacy nie dążą do stania się mniejszością narodową, a mniejszościom etnicznym nie przysługuje prawo zwolnienia z pięcioprocentowego progu wyborczego.

NTO: http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?.../150109562
24opole: http://www.24opole.pl/16531,Sad_nakazal_...omosc.html


Reply


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)